کارگاه صحافی رئوف

صحافی رئوف با فضایی در حدود 600 متر با پرسنلی با تجربه و متعهد و با امکانات کامل جلدسازی (دوخت)، ساخت انواع جعبه های نفیس، ساخت انواع قاب در خدمت ناشران و همکاران محترم می باشد.

تصاویر کارگاه و بخشی از دستگاههای صحافی رئوف در ادامه آمده است.