آرشیو دسته بندی: موزه صحافی رئوف

دستگاه حروف زن و داغی زن داخل موزه ای در آمریکا – صحافی رئوف

دستگاه حروف زن و داغی زن داخل موزه ای در آمریکا - صحافی رئوف

صحافی رئوف تقدیم می کند: در تصویر، دستگاهی را مشاهده می کنید که برای چاپ و حک کردن حروف در صحافی استفاده می شود. این دستگاه متعلق به سال 1923 میلادی است و داخل موزه ای در آمریکا نگهداری می شود.    

پرس دستی بسیار کمیاب با آرم ماهی طلایی – صحافی رئوف

پرس دستی بسیار کمیاب با آرم ماهی طلایی - صحافی رئوف

پرس دستی بسیار کمیاب با آرم ماهی طلایی – صحافی رئوف صحافی رئوف تقدیم می کند در تصویر پرس دستی بسیار کمیاب با آرم ماهی طلایی را مشاهده می کنید. همانطور که در تصویر مشاهده می کنید، دو عدد ماهی در طرفین دسته پرس، قراردارد.

اولین نسل دستگاه برش صحافی

اولین نسل ماشین های تاکنی - صحافی رئوف

اولین نسل ماشین های تاکنی – صحافی رئوف صحافی رئوف تقدیم می کند یکی از اصلی ترین دستگاههایی که در کارگاههای صحافی استفاده می شود دستگاه تاکنی است. این دستگاه وظیفه تاکردن فرم ها را به عهده دارد. در تصویر اولین نسل ماشین های تاکنی را مشاهده می کنید.